preloader

Supta Virasana as Preparation for Advanced Back Arches – Kapotasana, Eka pada rajakapotasana

This session is an advanced progression from Supta virasana.

Level: Intermediate

Duration: 80mins

Tagwords: 80mins, virasana, knees, hips, ankles, backbends, backarches, props, supported, virabhadrasana1, supta virasana, viparita dandasana, purvottanasana, parsva sarvangasana

 

 
Shopping cart